Gebruiksvoorwaarden
  -  Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Identificatie van de verkoper :

Ekidis SPRL
Cartuyvelstraat 35
3870 Heers Mail: [email protected]

Online betaling

Uw betalingen worden verzorgd door Mollie. Dit betalingssysteem, ontwikkeld en beheerd door Mollie, is gecertificeerd en goedgekeurd door de belangrijkste financiële tussenpersonen. Voor meer informatie: Mollie Veiligheid en privacy Kenmerken en beschikbaarheid van te koop aangeboden producten De pagina’s die zijn gewijd aan de producten die op de site worden verkocht, tonen, voor zover mogelijk, de kenmerken van de aangeboden producten. Bestellingen worden uitgevoerd zolang de voorraad strekt. Ekidis SPRL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig voorraadtekort van producten die op haar site worden verkocht. Prijs en berekening van verzendkosten De gefactureerde prijs is die aangegeven op de dag van de bestelling. Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, worden gefactureerd en betaald in € euro. De prijzen zijn inclusief BTW (inclusief alle belastingen) en inclusief verzendkosten. Verzendprocedure en levertijden Ekidis SPRL stuurt u na ontvangst van uw bestelling per e-mail een automatische ontvangstbevestiging met vermelding van uw ordernummer. Ekidis SPRL bevestigt per e-mail de geldigheid van uw bestelling, rechtvaardigt de beschikbaarheid van de bestelde producten, laat u het exacte bedrag van uw factuur weten en herinnert u aan de betalingsprocedures. U gaat dan akkoord met dit bedrag. Ekidis SPRL ontvangt uw betaling. Ekidis SPRL informeert u middels een verzendbericht over de dag van verzending van haar bestelling. Ekidis SPRL doet haar best binnen de grenzen van haar middelen, zodat de bestelde producten binnen een redelijke termijn (minder dan dertig dagen) aankomen.

Recht en periode van afstand

De consument heeft het recht om de verkoper te melden dat hij afstand doet van de aankoop, zonder boetes en zonder opgave van redenen, binnen 7 werkdagen vanaf de dag na de dag van levering van het product. U heeft 7 werkdagen de tijd om de producten op uw kosten, in originele staat en in originele verpakking (ongeopend en indien nodig verzegeld) aan ons te retourneren. In het geval dat u uw recht op teruggave uitoefent, heeft u de keuze om ofwel de terugbetaling van de betaalde bedragen aan te vragen, ofwel omruiling van het product (dat op uw kosten wordt omgeleid).

Verantwoordelijkheden

Alle producten die door Ekidis SPRL worden verkocht, voldoen aan de geldende Belgische wetgeving. Ekidis SPRL kan niet aansprakelijk worden gesteld als de producten niet voldoen aan de wetgeving van het land van levering. Ekidis SPRL kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht (staking, natuurramp, enz.).

Persoonlijke informatie

Ekidis SPRL behandelt alle aan haar verstrekte informatie met strikte vertrouwelijkheid. We zijn voorzichtig om de informatie die we ontvangen te beschermen. We verbinden ons ertoe om informatie over u aan niemand te communiceren, behalve de informatie die nodig is om uw bestelling te verwerken. U heeft het recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens. U kunt te allen tijde eisen dat alle informatie die onjuist, onvolledig of verouderd is, wordt gecorrigeerd, aangevuld of verwijderd.

Procesvoering

Dit contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Luik, België.